BÉRSZÁMFEJTÉS

 • bérszámfejtési csomagok: "nav basic" és "adó plus"
 • bevallások elkészítése és benyújtása
 • hatóságok előtti ügyintézés
 • könyvelőirodáknak bérszámfejtési szolgáltatás
 • cégeknek csak bérszámfejtés, ha a könyvelője nem bírja
 • munkajogi dokumentáció elkészítése

Amire nálunk számíthat

 • dedikált bérszámfejtő – nem a könyvelő csinálja, hanem akinek külön végzettsége van erre
 • személyi anyagok rendezett nyilvántartása
 • munkáltatással összefüggő nyomtatványok elkészítése a napi használatra
 • ütemezett bérszámfejtés – előre leegyeztetett ütemezésben küldi, akkor mi a megbeszélt napon kapja
 • projekt nyilvántartása a dolgozónak – ha szeretné látni, hogy mennyi bérköltség jut egy adott projektre
 • havi bérszámfejtési dokumentumok megküldése
  • jövedelem elszámoló lapok emberenként
  • utalandó járulékok
  • utalandó nettó bérek
 • bevallásokat meghatalmazás útján nyújtjuk be, ezzel is felelősséget vállalva munkánkért

 

Bérszámfejtés szolgáltatási csomagok

Nem tudja eldönteni, hogy milyen jogviszonyban foglalkoztassa munkatársát? Válassza ADÓ PLUS csomagunkat!

NAV BASIC

Biztosított bejelentésével kapcsolatos feladatok

1. biztosított nyilvántartásba vétele a vállalkozás bérszámfejtési rendszerében,

2. nyilvántartásba vételi igazolás kiállítása és megküldése a megbízó részére,

3. biztosított bejelentése az adóhatóság rendszerében a jogszabályok által megkövetelt módon, <6p>

Biztosított jogviszonyával, jövedelmével összefüggő módosítások bejelentése

4. biztosított jogviszonyával, személyes adataival, jövedelmével összefüggő változások nyilvántartásban történő rögzítése,

Havi jövedelem-elszámolással összefüggő feladatok

5. munkaidő-nyilvántartás szabályszerűségének ellenőrzése,

6. jegyzékek, kimutatások szabályszerűségének ellenőrzése,

7. kiosztási jegyzék alapján kiosztott cafeteriák bérszámfejtő lapon történő rögzítése,

8. jövedelmekkel összefüggő, biztosítottat és munkáltatót terhelő adók, járulékok kiszámítása,

9. kimutatások küldése a havi teljesítendő adó és járulék befizetésekről adónemenkénti bontásban,

10. kimutatás küldése a havi utalandó nettó jövedelmekről biztosítottanként,

11. havi jövedelem-elszámoló lapok elkészítése és megküldése,

12. a kifizetői státuszhoz tartozó havi adó és járulék bevallások elkészítése és benyújtása a biztosítottakról az adózás rendéről szóló törvény 31. § (2) bekezdés szerint

Egyéb évközi feladatok

13. betegségekkel kapcsolatos ellátások igénylésének elkészítése az oep felé,

14. szüléssel kapcsolatos ellátások igényléségnek elkészítése az oep felé,

15. szabadság és egyéb távollég nyilvántartása,

16. munkáltatói igazolásokkal összefüggő adatok megküldése,

17. személyi nyilvántartások vezetése,

Biztosított kijelentésével összefüggő feladatok

18. jogviszony megszűnése tényének bejelentése az adóhatóság felé,

19. kilépő biztosított jövedelmeinek elszámolása,

20. biztosítottnak kiadandó igazolások (munkáltatói igazolás, jövedelemigazolás, járulék igazolás, igazolólap munkanélküli járadékhoz) elkészítése és megküldése,

21. biztosított oep kiskönyvének visszaszolgáltatása, amennyiben azt a megbízott őrizte,

Évzárással összefüggő feladatok

22. a társadalombiztosításról szóló törvény 47. § (3) bekezdése szerinti járulékigazolások elkészítése és átadása elektronikus úton,

23. az m30-as igazolások elkészítése és átadása elektronikus úton,

24. statisztikai állományi létszám megállapítása,

25. bérkartonok elkészítése és átadása

Évnyitással összefüggő feladatok

26. tárgyévi nyilatkozatok (családi kedvezmények nyilatkozat, személyi kedvezmények nyilatkozat, adóelőleg nyilatkozat, első házasok kedvezménye nyilatkozat, külföldi illetőségű magánszemélyek nyilatkozata, megállapodás szabadságról, pótszabadság igénylő lap, több jogviszonnyal rendelkezők nyilatkozata) elkészítése és eljuttatása a Megbízóhoz,

ADÓ PLUS

0. NAV Basic

1. Foglalkoztatással kapcsolatos kedvező lehetőségek figyelése, és adaptálása

2. Betegséggel kapcsolatos ellátások igénylésének benyújtása az OEP felé

3. Szüléssel kapcsolatos ellátások igénylésének benyújtása az OEP felé

4. Egyéb teljes körű ügyintézés az OEP-nél

Munkajogi szolgáltatásunk

 

Ügyvéd kollégánk elkészíti

 • munkaszerződéseit
 • munkaköri leírását
 • kötelező tájékoztató dokumentumokat

Tanácsot nyújt az adott munkakörre vonatkozó szabályokkal kapcsolatban.

Tájékoztatja Önt az adott munkáltatással kapcsolatos lehetőségekről és tudnivalókról.

 
KAPCSOLAT